Over Taskforce

De Taskforce Cancer Surviorship Care is een samenwerkingsverband waarin zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor mensen met en na kanker mogelijk te maken.

Ondanks diverse activiteiten en initiatieven, krijgen cancer survivors (mensen die de diagnose kanker krijgen en perspectief hebben op (over)leven) in Nederland lang niet altijd de begeleiding en zorg die zij nodig hebben.

Naast brede bewustwording in de samenleving over problemen waarmee deze mensen worstelen (bijvoorbeeld werk en late gevolgen), wil de taskforce ook de organisatie van de zorg verder optimaliseren. Hiermee streeft de Taskforce naar het volwaardig meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling. Voor de visie van de Taskforce zie het rapport Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker (+ addendum) opgesteld (zie onder download).

Download
> rapport Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker
> addendum Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker – Invloed van COVID-19 op bestaande en toekomstige zorg

Thema’s en werkgroepen

De Taskforce Cancer Survivorship Care richt zich op vier thema’s waarvoor werkgroepen actief zijn:

Leden

De Taskforce Cancer Survivorship Care bestaat uit zorgprofessionals, patiëntenvertegenwoordigers, beleidsmakers en onderzoekers.

Voorzitter Taskforce
prof. dr. Jourik Gietema (hoogleraar en oncoloog, UMCG)

Voorzitter werkgroep Late (medische) effecten
dr. Berthe Aleman (radiotherapeut-oncoloog, NKI/AVL)

Voorzitter werkgroep Psychosociale en fysieke effecten (LOPPSOZ)
drs. Alrik Meesen (beleidsmedewerker, KWF kankerbestrijding)

Voorzitter werkgroep Werk en werkhervatting
drs. Cobi Oostveen (zelfstandig bedrijfsarts/bedrijfsartsconsulent oncologie)

Voorzitter werkgroep Organisatie van zorg
prof. dr. Joost Dekker (hoogleraar en gz-psycholoog, Amsterdam UMC)

Contact

Deel dit: